Onze werkwijze

CRM’s zijn er in vele soorten en maten, net als de partijen die het voor je kunnen implementeren. Toch is de manier waarop je implementeert een belangrijke succesfactor: meer dan het systeem dat je kiest. Een gedegen voorbereiding en inventarisatie is het fundament voor een succesvolle implementatie. Tempero heeft een unieke werkwijze, omdat wij niet beginnen met alle functionele eisen en wensen. Die zijn namelijk de uitkomst van een veel belangrijker aspect: welke doelen streef je na met de implementatie?

Tempero heeft, als één van de weinigen, kennis en ervaring op het bestuurlijke vlak van sales. Hiermee slaan we de brug tussen jouw business en onze IT. Onder andere door deze vragen te beantwoorden:

• Hoe ziet jouw sales-proces eruit?
• Wat zijn jouw sales-strategie, verkoopmethodiek en klanten?
• Welke informatie en functionaliteit is nodig om sales te laten accelereren en voorspelbaar te zijn in resultaat?

Onze aanpak zorgt ervoor dat onze projecten succesvol verlopen en vooral resultaat opleveren. Goede voorbereiding is daarbij enorm belangrijk. Hieronder vind je ons stappenplan.


Prepare

Misschien wel de belangrijkste fase van de implementatie: hier zetten we de kaders neer waarbinnen we aan de slag gaan. We zetten de doelstellingen, commerciële processen, besturing en KPI’s op scherp. Daarnaast bepalen de belangrijkste stakeholders van het CRM en vooral: waarom zij het zouden willen gebruiken. Adoptie is cruciaal voor succes. We bepalen eerst wat het CRM voor deze gebruikers moet opleveren. Hoe gaat het jouw sales helpen succesvoller te worden? CRM is zelden een eiland, los van bestaande applicaties. Hoe CRM moet worden ingepast in het applicatielandschap is dus ook een belangrijk vraagstuk. Daar moet vooraf, samen met ICT, aandacht aan geschonken worden.


Design

Na een gedegen voorbereiding gaan we de verkregen informatie gebruiken om een functioneel ontwerp te maken. In deze fase zit de kracht hem in een compacte, eerste versie. Het is niet haalbaar om alles van tevoren te bedenken. 14 Jaar ervaring heeft ons geleerd dat succesvolle projecten beginnen met een ‘Minimum Viable Product’. Dat is een eerste versie die de doelstellingen grotendeels realiseert, maar niet meer dan dat. Na oplevering wordt de applicatie op gestructureerde en gecontroleerde manier door ontwikkeld. Dat resulteert in een overzichtelijk project, lagere financiële risico’s, voorspelbare kosten en draagvlak binnen de organisatie.

Build

Onze ervaren ontwerpers en analisten installeren Dynamics en breiden de basis razendsnel uit naar een oplossing op maat voor jouw organisatie. De implementatie gebeurt met best practices-templates, aangevuld met jouw specifieke functionaliteit, rapportages en dashboards. De applicatie wordt uitgebreid getest door alle stakeholders en gaat na goedkeuring live.

Go

Voor we echt live gaan wordt iedereen eerst getraind. Deze training heeft grote invloed op de acceptatie en het goed gebruiken van de applicatie. We doen dus niet zomaar een knoppencursus. Een goede training begint met het waarom van de applicatie: voor de organisatie, maar zeker ook voor de gebruiker. Wat heeft hij of zij aan deze applicatie? Hoe gaat deze applicatie hem of haar helpen? Het is van belang dat iedereen weet hoe de applicatie werkt, maar vooral ook: hoe zij ermee moeten werken. Wat zijn de afspraken, procedures en werkinstructies bij het gebruik van het CRM? Het ontwerpen van de training is een co-creatie van Tempero en jouw organisatie. Pas als iedereen is getraind gaan we live!

Dit zijn de voordelen van onze aanpak:

• Goede dashboards waarmee je écht stuurt op basis van actuele inzichten

• Project met een minimaal risico’s op uitloop in tijd en kosten

• Continue intrinsieke motivatie om het pakket te blijven gebruiken, omdat steeds nieuwe en betere functionaliteiten beschikbaar komen

• Hoge adoptie en betrouwbare data door een holistische trainingsaanpak. Niet de techniek staat centraal, maar vooral hoe en waarom deze bij jou wordt gebruikt en ingezet

Frisse leuke ideeën opdoen of heb je een vraag?

Frisse leuke ideeën opdoen of heb je een vraag?