Inleiding

Binnen de wereld van AI en taalmodellen vindt voortdurend een evolutie plaats. Iedereen heeft inmiddels gehoord van ChatGPT en heeft er wellicht al mee gewerkt. Microsoft heeft onlangs Microsoft 365 Copilot geïntroduceerd, een tool die AI-functionaliteit naar Microsoft 365 brengt en de manier waarop we werken transformeert. Maar hoe verschilt Copilot van andere modellen zoals ChatGPT? En hoe wordt de vertrouwelijkheid van bedrijfsdata gewaarborgd?

1. Het Verschil tussen ChatGPT en Copilot

ChatGPT is een bekend taalmodel (Large Language Model, LLM) van OpenAI dat is getraind op enorme hoeveelheden openbare gegevens, zoals boeken, artikelen en websites. Het kan interactief zijn via natuurlijke taalprompts en genereert antwoorden op basis van zijn training en de context van de prompt. De prompt wordt door jou als gebruiker opgesteld. De informatie die je in een prompt verstrekt, wordt alleen onthouden zolang de chat actief is. Zodra je de chat afsluit, wordt deze informatie door het LLM vergeten en dus niet gebruikt voor verdere training van het model.

Aan de andere kant is Microsoft 365 Copilot specifiek ontworpen om te integreren met Microsoft 365-apps. Het kan bijvoorbeeld een nieuw Word-document schrijven, e-mailantwoorden in Outlook opstellen of vergadersamenvattingen in Teams genereren. Terwijl ChatGPT reageert op prompts van gebruikers, kan Copilot automatisch relevante informatie uit verschillende bronnen halen en deze gebruiken om antwoorden te genereren. Copilot stelt dus als het ware zelf de prompt op basis van deze informatie.

2. Hoe Gaat Copilot om met de Vertrouwelijkheid van Bedrijfsinformatie?

Een van de belangrijkste kenmerken van Microsoft 365 Copilot is dat het gebruikmaakt van een LLM op een “private instance”, gehost in de Microsoft Cloud via de Azure OpenAI-service. Dit betekent dat het niet de openbare OpenAI-service gebruikt die ChatGPT aandrijft.

Het draaien op een privé-instantie biedt een extra laag beveiliging en maatwerk. Het zorgt ervoor dat de gegevens van een organisatie privé blijven en niet worden vermengd met openbare gegevens. Bovendien kan Microsoft specifieke aanpassingen en optimalisaties aanbrengen voor hun gebruikers.

De informatie waar Copilot toegang toe heeft, is beperkt tot de informatie waar de gebruiker toegang toe heeft. Het conformeert zich aan de beleidsregels van uw organisatie.

3. Het Verschil tussen Microsoft 365 Copilot en Dynamics Sales Copilot

Microsoft 365 Copilot maakt gebruik van informatie uit de Microsoft 365-omgeving van de gebruiker. Bij Dynamics Copilot, inclusief Sales Copilot (voorheen Viva Sales), wordt ook data uit Dynamics gebruikt en ontstaat er een geheel nieuwe reeks functionaliteiten om de verkoper te ondersteunen. Beide kunnen bijvoorbeeld automatisch een antwoord genereren op een e-mail van een klant. Echter zal Sales Copilot daarbij ook informatie gebruiken uit het CRM-systeem (Dynamics 365 Sales) en bijvoorbeeld informatie uit een opportunity kunnen opnemen.

In een volgende blogpost zullen we hier dieper op ingaan.

Wil je meer weten of een copilot demo neem contact met ons op

downloadonze

Whitepaper 'IN VIJF STAPPEN NAAR HIGH PERFORMANCE SALES'

downloadonze

Whitepaper 'Het belang van goede kpi's'